Par uzņēmumu

Mūsu mērķis ir nostiprināt piena pārstrādes nozares līdera pozīciju un būt vadošajiem industriālo piena produktu ražošanā Latvijā. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, ražojot drošus un kvalitatīvus piena produktus no augstvērtīgām izejvielām, saskaņā ar likumdošanas un normatīvo dokumentu, klientu un uzņēmuma deklarētām prasībām. Būt laikmetīgam uzņēmumam, kurš pastāvīgi mainās un attīstās, lai apmierinātu klientu vēlmes un nezaudētu to uzticību.

AS "Preiļu siers" efektīvi izmanto resursus, radot drošus un veselībai labvēlīgus darba apstākļus, samazina vidi piesārņojošos faktorus. Uzņēmums regulāri paaugstina darbinieku kvalifikāciju, kā arī veicina darbiniekos atbildības sajūtu un izpratni par savu lomu produktu un sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Mēs veidojam partnerattiecības ar mūsu klientiem un piegādātājiem, rosinot uzticēšanos uzņēmumam kā drošam ražotājam un piegādātājam.

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI

Agrofirma "Turība"