Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana a/s "Preiļu siers"

2015.gada 9.decembrī a/s „Preiļu siers” atklāja jaunu katlu māju, kurā kā kurināmais jeb siltumnesējs tiks izmantota koksnes biomasa – šķelda. Ir uzstādīts UAB „Enerstena” (Lietuva) izgatavots katls ar ražību 12,3 tonnas tvaika stundā (nominālā siltuma jauda 8 MW).

Tvaika katls tiks izmantots piena produktu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem nepieciešamā tvaika nodrošināšanai. Uzņēmums no iepirktā piena dažādos tehnoloģiskos procesos iegūst sieru un sausos piena produktus, kā arī glazētos biezpiena sieriņus. Šiem produktiem ir raksturīga liela siltumietilpība, jo siera vārīšana, sūkalu iebiezināšana un žāvēšana, biezpiena karsēšana notiek augstā temperatūrā, kuru uztur tehnoloģiskais tvaiks.

Līdz šim tvaika ražošanai tika izmantoti divi tvaika katli, kuros kā siltumnesējs tika izmantota dabasgāze. Projekta īstenošanas rezultātā būtiski (ne mazāk kā par 60%) tiks samazināta CO2 emisija, kas ir gāzes sadegšanas produkts.

Projekta ietvaros ir veikti ievērojami būvdarbi: ir uzbūvēta 15 m augsta katlu māja, 8m augsta šķeldas noliktava, autosvari, piebraucamie ceļi un laukumi, izveidota visa nepieciešamā infrastruktūra.

Katlu mājas izveidošanas projekts ir iesniegts līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 2547348 EUR, no tām publiskais finansējums 626015 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI

Agrofirma "Turība"