“Čedara” siera ražotnes modernizācija

A/S „Preiļu siers” veic investīcijas siera ražošanas procesa modernizācijā.

Ražotnē ir divas paralēlas siera “Čedars” ražošanas līnijas. Projekta ietvaros tiks nomainīti siera gatavotāji esošajai siera ražošanas līnijai nr.1, kura ir vecākā no abām. Šajā līnijā darbojas 5 dāņu kompānijas PASILAC siera gatavotāji, kuri rūpnīcā tika uzstādīti jau 1983. gadā un visu šo laiku bija neatņemama siera “Čedars” ražošanas tehnoloģiskā procesa sastāvdaļa.

Projekta ietvaros tiks uzstādīti jauni, moderni un energoefektīvi Tetra Pak siera gatavotāji, kuri ļaus uzlabot siera ražošanas procesa uzraudzību, kontroli un nodrošinās stabilu produkta kvalitāti. Projekta kopējās izmaksas: 957770 Eur, no tām publiskais finansējums – 270717 Eur.

• Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē" Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

 

 

 

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI

Agrofirma "Turība"